Båtplatskö

kajplats8-960x480

För närvarande finns ingen kö.

Denna består egentligen av tre köer baserade på typ av båtplats och vilken storlek på båt den köande har. Sålunda är båtplatserna

– mellan de bredaste pålarna
– mellan övriga pålar
– övriga platser

  • nu har vi även skoter platser A3, A4, B26 och E43, dessutom är plats nr 40 ledig. För info om dessa ring Anita 070-2324739