Satsningen på att gemensamt samla in dokumentation av olika slag om byns historia och dess fastigheter fortsätter. I onsdags (19 augusti) ägde det andra lyckade Byamötet rum med bortemot femton deltagare i Filéhuset. Nu ingår även ljudupptagning av intressanta berättelser från personer som varit med förr i tiden.

Boken i vilken man kan skriva ned vad som helst med anknytning till byamötets tema vandrar fortfarande runt bland byinvånarna.

Nästa Byamöte blir lördagen den 16 januari kl 14 och detta möte kommer helt att upptas av den sjöfartsverksamhet som har anknytning till byn.

Väl mött då hälsar organisationsgruppen genom Margareta!