Vad är Filéhuset

hus-960x600

Vad är Filéhuset?

Filehuset är föreningens fina samlingslokal. Det inköptes för en symbolisk summa för ett antal år sedan och har sedan dess genomgått en fullständig renovering.

Från början utgjordes dagens Filéhus av två hus varav det ena var en byggnad i vilken dagens fångst av fisk togs om hand av kvnnorna i byn och just filéades. I direkt anslutning till denna byggnaden låg ett fryshus (i dag den del av Filéhuset som inrymmer det s.k museet).

Dessa två byggnader är i dag förenade till ett enda hus.

Filéhuset har kapcitet för maximalt 50 personer samtidigt och inrymmer förutom det stora samlingsrummet också ett välutrustat kök. Dessutom finns ett mindre rum där föreningen samlar bl.a. gamla foton och föremål med anknytning till byn och det forna fisket.

I samlingsrummet finns en storbildsteve. Dessutom har vi ljudanläggning. Perfekt att använda vid festligheter. Även Wifi är inkopplat i lokalen.

Vi hyr gärna ut Filéhuset för fester och andra sammankomster.