Allmän info

hamnkontor-960x350

Allmän hamninformation

För närvarande finns lediga båtplatser. Kontakta båtplatsansvarige. Mats Stålberg 0706-570427

Så här ska du förtöja

Alla båtar i hamnen ska vara förtöjda med väl tilltagna tampar. Förtöj alltid för storm, oväder kan komma snabbt. Använd ryckdämpare i alla bryggförtöjningar, samt vid pålar. Du som ligger vid boj ska ha en väl tilltagen P-ring med kätting till boj, därefter tamp till båten som är fäst i bojens undre fäste. I den övre ringen ska endast en tamp avsedd för förtöjningshjälp sitta, att hala sig in och ut med.

Alla båtar ska ha minst 2 fendrar på varje sida. För er som ligger vid flytbrygga, ska det finnas minst 3 fendrar/båt. När båten inte ligger i hamnen, får det inte finnas några tampar i vattnet.

Miljöplan

Miljöplan_VästraNäsByalagHamnförening_godkänd_styrelsemöte20161130_redigerad20190315

 

brygga-svan-960x400