Ansvarsfördelning

Information:

Hamn och båtplatser

Mats Stålberg    0706-570427      Tillsyn av båthamn och bryggor, uthyrning av båtplatser.

Filéhus uthyrning & Festkommittén:
Christina Bengtsson 0730-390787

Bygg o Projekt ansvarig / arbetsledare 
Johan Broberg 076-8907031

Medlems- och båtplatsavgifter:
Anita Rosén    0702-324739