Bygga-gruppen

bryggor-960x585

Bygga-gruppen

Gruppen ansvarar för att fortlöpande underhåll planeras och genomförs. Detta gäller såväl Filéhuset som pirarna och bryggorna.

Gruppens medlemmar arbetar kontinuerligt då så behövs, men påkallar hjälp av övriga medlemmar i samband med arbetsdagarna under vår/sommar och höstperioden.

Gruppen leds av Johan Broberg som också är länk till styrelsen.