den 1:a augusti samlade ett flertal medlemmar, både gammal och ung. Bygga-gruppen ledd av Johan och med Inge, Jan och Arne samlades tidigt och gjorde upp en behovslista över åtgärder som behöver vidtas under hösten. Denna kommer att ligga till grund för den kommande arbetsfördelningen.

Under förmiddagen jobbades det sedan med gräsklippning, målning, städning, mm.

Gemensam trevlig och god fika med vackert väder avslutade förmiddagen.arbetsdag_1aug