Tack för ett trevligt årsmöte!

Nu finns årsmötesprotokollet att läsa under flik protokoll.

Nya styrelsen är nu uppdaterad !!!

Helen Schön