Bygga-gruppens verk

Nu är sjösättningsbryggan vid slipen färdig och vi hoppas att denna ska underlätta vid sjösättningen. Inge Broberg har konstruerat och byggt tillsammans med bl.a. Mats Stålberg.

vnas_sjösättnbrygga_maj2013