Vid styrelsemötet i lördags (7:e mars) valdes Kristina Larsson till ny ordförande. Den nya styrelsen utgörs slunda av

 

Kristina Larsson, ordförande

Lina Campbell, kassör (omval)

Jörgen Martinsson, sekreterare

Linda Andersson, ledamot

Mats Stålberg, ledamot (nyval)

Anita Rosén, supleant (nyval)

Johan Broberg, supleant

 

Årsmötet var välbesökt som sig bör:

årsmöte_b
Nya styrelsen samlad frånsett Jörgen Martinsson och Anita Rosén:

ny styrelse_b
De avgående, ordföranden Jörgen Midander och vice ordföranden Jerry Håkansson flankerar Kristina som önskades mycket välkommen med en stor varm applåd från mötesdeltagarna.

avtackning_b