Studiebesök i Sölvesborgs Ytterhamn 21 september 2021

Vi var ca 15 personer från Västra Näs som blev upphämtade av en buss för en kort resa till Sölvesborgs Stuveri & Hamn, där Johan Persson, VD gjorde en presentation av verksamheten i ytterhamnen. Hamnen är en samlingspunkt för flera olika transportslag, bla  fartyg, lastbil, tåg för att transportera gods vidare.

Vi började med en rundtur bland de olika lagringsplatserna av olika materiel som kund lager. Volvo och Nymölla är de stora kunderna där Volvo har enorma mängder stål som går till deras bilproduktion. Det kommer och går ca 300 fraktfartyg varje år med gods. Bolaget är privatägt och har en omsättning på dryga 100 milj. med god lönsamhet. Stuveriet satsar stora belopp på miljö som verktyg för att sänka ljudnivå då mycket skogsved och skrot hanteras. Det är uppenbart att stuveriet satsar på att vara en kundnära partner med logistiklösningar, frakta, lasta, lagra som sitt största fokus för att vara konkurrenskraftiga i framtiden.

Vi tackar för en trevlig förmiddag där det bjöds på kaffe med kaka under den fina presentationen som VD Johan Persson gjorde för oss

Text av Peter SchönOrdförande Västra Näs Byalag & Hamnförening