I samband med sångboksfesten i går (söndagen den 13:e) fick föreningen tre nya hedersmedlemmar (varav Lars-Erik Håkansson och Ulf Nilsson syns på bilden). Dessa har alla tre anknytning till vår sångbok, Västra Näs Sjunger, och har ingått i redaktionsgruppen. Alla har lämnat ett mycket väsentligt bidrag till förverkligandet av boken och som ordföranden uttryckte i sitt korta tal ”som ett litet tack till ett stort arbete vill vi utnämna tre livslånga hedersmedlemsskap”.

De tre är:

  • Lars-Erik ”Lehån” Håkansson, som tilldelas hedersmedlemsskap för sin gedigna insats i redaktionsgruppen för föreningens sångbok, Västra Näs Sjunger, då han med sin fyndiga penna skapade illustrationer som lockar till skratt såväl som eftertanke.
  • Ulf Nillson för sin gedigna insats i redaktionsgruppen för föreningens sångbok, Västra Näs Sjunger, då han med sin kunskap om papper, färger och format förverkligade boken i tryck.
  • Hans Andersson, slutligen, för sin gedigna insats i redaktionsgruppen för föreningens sångbok, Västra Näs Sjunger, då han med sin känsla för balans, snille och smak styrde den grafiska utformningen till fulländning.