Närmare 30 personer samlades i lördags (16 januari) till Byamöte i Filéhuset. Kvartetten Inger, Karin, Lily och Margareta hade organiserat ett möte kring historik med anknytning till havet, båtar, sjöfolk och andra historier.

grupp4_byamöte_jan16

Margareta som på ett utmärkt sätt ledde mötet hälsade alla välkomna och introducerade båtolog Anders Nilsson. Anders presenterade fakta kring fartyg med utgångspunkt från Västra Näs och gick så långt tillbaka som slutet av 1800-talet och berörde dåtidens upplägg med partsrederieverksamhet, dvs att man kunde investera sina sparpengar i en liten andel av ett skepp/fartyg. Dan Eriksson fanns också på plats med sina egna böcker, bl.a. ”Guldkorn från Listers historia”, som innehåller uppgifter om antalet aktiva yrkesfiskare på de olika lägena däribland Västra Näs.

Båtolog Anders Nilsson bidrog med fartygshistorik.

Båtolog Anders Nilsson bidrog med fartygshistorik.

Lily berättade om hur hon som ung blev räddad av ålfiskande pojkar då hon gick igenom isen med en sparkstötting utanför Västra Näs. Hon kom undan, genomblöt men med blotta förskräckelsen. Inger, i sin tur, berättade om en kanske ännu farligare fartygsförlisning utanför Canada som hennes far upplevde. I programmet ingick även en passande dikt skriven av Ove Jonsson och reciterad av Arne.

Självklart serverades kaffe med utsökt gott därtill!