..av de goda rabarberpajerna som uppemot ett 20-tal deltagare i onsdagskvällens (11 juni) vårmöte i Filéhuset bjöds på.

Ett förslag till stadgeändring av syftet med vår- och höstmötet, dvs att primärt vara av informativ karaktär, antogs enhälligt och i linje med årsmötets motsvarande beslut är stadgeändringen nu formellt klar.

Utöver detta så informerades om Bygga-gruppens arbete följt av Filéhus och Festgruppens samt slutligen Hamn och båtplatssituationen. Det närmast större evenemanget blir det traditionella midsommarfirandet och planeringen är självklart gediget färdigt

Därefter blev det bl.a. diskussion om behovet av att hålla nere hastigheten inom byn men även från Sandviken och fram till Västra Näs. Styrelsen kommer för detta att ta viss ytterligare kontakt med kommunen.

Hemlagad rabarberpaj smakade och bidrog till mycket god stämning!