hölls den 12:e mars i Filéhuset med c.a 20 medlemmar på plats. Ordförande Kristina hälsade alla välkomna.

Verksamhetsplanen för 2016 fastställdes (se under fliken ’Styrelsen’)

Styrelsen beviljades anvarsfrihet och val gjodes bl.a. enligt följande:

Anita Rosén, kassör (2 år)

Jörgen Midander, sekreterare (2 år)

Christina Bengtsson, ledamot (2 år)

Till suppleanter valdes för ett år Johan Broberg, Jerry Håkansson och Jörgen Martinsson.

Årsmötet avslutades med blomuppvaktning och en varm lång applåd riktade till de avgående styrelseledamöterna Lina Campbell och Linda Andersson.

Årets aktiviteter, så långt som de nu är planerade, återfinns under fliken ’Styrelsen’.