Valberedningens förslag

för aktuella val vid årsmötet är: Kassör:  Anita Rosén, omval 2 år, till 2020 Ledamot: Christina Bengtsson, omval 2 år, till 2020 Ledamot: Mats Stålberg, 1 år, fyllnadsval (efter Jerry Håkansson), till 2019 Sekreterare: Helen Schön, nyval 2 år, till 2020 Suppleant:...
Kallelse till Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

Söndagen den 25:e februari kl 14:00 i Filéhuset, Västra Näs. Dagordning enligt stadgarna. Ev motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 1 februari via brev till Christina Bengtsson, Västranäsvägen 85, 29491 Sölvesborg eller via mail till byalaget@vastranas.se...