i Filéhuset

Den här dagen är det herrarna som står i köket och bjuder en gäst på fest!

Program

15:30 Herrarna samlas under ledning av matexperten Tina från Gualöv; tillredning av festmåltid.

18:00 Gästerna välkomna; måltiden intages.

19:30 Musikartister från Varieté Vauduvill underhåller.

 

Alla är välkomna till middag och underhållning till självkostnadspris. Tag med valfri dryck.

Anmälan senast 12 nov till Mats, 070 661 73 42 eller Jan 070 969 78 97.

Mycket Välkomna!