Lördagen den 11 mars kl 14:00 hålls årsmötet i Filéhuset

Dagordningen är enligt stadgarna (se under fliken ’Övrig info’).

Aktuella val i år är: ordförande (val för 2 år), en ledamot (2 år), två suppleanter (1 år) och en revisorssuppleant (1 år).

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.

Styrelsen kommer att lägga fram ett förslag till ändring av paragraf 14.1 i stadgarna där nuvarande formulering är: Ordförande och två av ledamöterna ska vara mantalsskrivna i Västra Näs. Denna föreslås ändras till: Ordförande och två av ledamöterna ska vara lagfarna fastighetsägare i Västra Näs samt minst två av dessa dessutom folkbokförda i Västra Näs. Detta gör det möjligt att framtidsmässigt välja ledamöter inom en vidare grupp av ’Västranäsare’.

Vi ser framemot ett välbesökt årsmöte, mycket välkomna!

Hälsar Styrelsen