Vid årsmötet nyligen valdes Jan till ny ordförande. Han är välkänd i byn och har bidragit mycket och länge till Byalagets verksamhet (inte minst genom sångboken ’Västra Näs Sjunger’).

Jerry Håkansson, nu senast suppleant i styrelsen, valdes in som ordinarie ledamot medan Mats Stålberg övergick till en suppleantroll. Johan Broberg förordnande som suppleant förlängdes ytterligare ett år. Slutligen valdes Arne Bengtsson till valberedning med Margareta Munklinde som sammankallande.

Samtidigt som Jan hälsas mycket välkommen så tackar föreningen avgående ordföranden Kristina Larsson för två års intensivt och gediget arbete (om inte i styrelsen, så kommer vi säkert ändå att få se Kristina i aktion).

Föreningen vill också tacka Johan Malmqvist som har varit sammankallande i valberedningen i flera år. En undanskymd roll kan kanske tyckas men mycket viktig. Johan har lagt ner mycket tid och kraft och därmed påtagligt bidragit till en välfungerande styrelse. Mycket tack, Johan!

Påfyllning

Påfyllning