Det blir Årsmöte lördagen den 7 mars kl 14:00 i Filéhuset.

Agendan bli enligt stadgarna.

Ev motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.

Traditionsenligt serveras gott eftermiddagskaffe!

Mycket välkomna!

Önskar Styrelsen