Styrelsen kallar till föreningsmöte/vårmöte. Förutom aktuell information kommer de stadegeändringar (paragraferna 14.1 och 14.3) som beslutades på årsmötet att ånyo tas upp.

Välkomna!