Då ställer vi i ordning inför vintern. Vi kommer bl.a. att bära undan bänkar och städa upp i hamnen. Vi hoppas på ett bra deltagande. Välkomna!