för Filéhuset är Lilian Fors. Du når henne per epost, lilianfors@outlook.com, och telefon 0456 561 22 eller 076  11 561 22. Uthyrningsregler och priser återfinns under fliken ’Filéhuset’.