Ni som har båtplatser har redan märkt att avgiften för i år är höjd samtidigt som medlemsavgiften för båtplatsinnehavare har sänkts.

Bakgrunden till höjningen är styrelsens diskussion och beslut kring nödvändigheten att avsätta pengar under ett flertal år för att ha beredskap att ta itu med den åldrande piren där kraftigt rostangripna järnkonstruktioner på sikt underminerar hela piren. Vi måste helt enkelt samla i ladorna!