Till alla medlemmar i Västra Näs Byalag och Hamnförening!

Inför årsmötet i början på mars behöver vi i Valberedningen få hjälp av er.

För närvarande består styrelsen av:

Ordinarie ledamöter:

Jörgen Midander (ordförande), vald till 2015

Lina Campbell (kassör), vald till 2015

Jörgen Martinsson (sekreterare), vald till 2016

Jerry Håkansson, vald till 2015

Linda Andersson, vald till 2016

Suppleanter:

Johan Broberg, vald till 2015

Mats Stålberg, vald till 2015

Vi har haft ett möte med hela styrelsen inklusive suppleanter. Jörgen Midander och Jerry Håkansson har meddelat att de inte är aktuella för omval. Lina Campbell har inte bestämt sig om hon kan tänka sig en ny mandatperiod.

Såväl Johan Broberg som Mats Stålberg kan tänka sig att sitta kvar som suppleanter och väljas om på ett år som stadgarna stipulerar.

Linda Andersson och Jörgen Martinsson sitter kvar ett år till enligt beslut från Årsmötet 2014.

Revisorer:

Bengt Fexby och Ingrid Broberg är ordinarie revisorer och är valda till 2016.

Revisorssuppleant är Hans Larsson och han är vald till 2015.

I skrivande stund måste vi således finna ersättare till Jörgen Midander och Jerry Håkansson. Det handlar om styrelseuppdrag på två år, varav en är ordförandeposten. 

Vidare måste Revisorssuppleanten väljas om.

Enligt stadgarna måste 3 av 5 ordinarie styrelseledamöter var skrivna i Västra Näs, vilket medför att de nya personerna måste vara bosatta i byn.

Vi tar mycket tacksamt emot förslag på kandidater. Känner du någon som är intresserad eller kan du själv tänka dig och göra en insats? Hör av dig till någon av oss nedan i valberedningen.

(För att få mer information om själva arbetet så kan man lämpligen kontakta någon i styrelsen.)

Med vänlig hälsning från Valberedningen

Johan Malmqvist

Sammankallande i Valberedning, 070-776 76 40, 0456-700 12, 040-26 21 20 joh.malmqvist@gmail.com

Margareta Munklinde

margaretamunklinde@hotmail.com, 0456-70195, 073-84 701 95