för aktuella val vid årsmötet är:

Kassör:  Anita Rosén, omval 2 år, till 2020
Ledamot: Christina Bengtsson, omval 2 år, till 2020
Ledamot: Mats Stålberg, 1 år, fyllnadsval (efter Jerry Håkansson), till 2019
Sekreterare: Helen Schön, nyval 2 år, till 2020
Suppleant: Johan Broberg, 1 år, omval, till 2019
Suppleant: Jan-Erik Bengtsson, 1 år, nyval, till 2019

Revisorer:
Bengt Fexby, 2 år, omval, till 2020
Ingrid Broberg, 2år, omval, till 2020
Suppleant; Hans Larsson, 1 år, omval, till 2019