Vi hoppas ni ska finna den tilltalande och med hjälp av denna hoppas vi att kunna öka informationsflödet till medlemmarna.

Vi har fått föredömlig hjälp av Daniel på ROQMEDIA i Sölvesborg med byggandet.