… är nu på plats igen. Några har kanske undrat varför den fina välkomstskylten på infarten till byn plötsligt försvann. Den var inte så ’fin’ längre i den bemärkelsen att den behövde underhåll. I själva verket krävdes det att den återskapades i helt ny version. ’Konstnären’ och hantverkaren bakom detta är Arne Bengtsson som lagt ner åtskilliga arbetstimmar. Fin blev den, eller hur?

Vnäs_välkommen_final