Kallelse/Inbjudan till ordinarie Vårmöte, onsdag 11 juni kl 19:00 i Filéhuset.

Agendan upptar, förutom sedvanlig information från styrelsen, en beslutspunkt angående stadgeändring av §9 avseende ’föreningens övriga ordinarie möten’.

Välkomna!